Nguồn, Jack và phụ kiện

Nguồn, Jack và phụ kiện

	Balun 5MP

Balun 5MP

100.000 VNĐ

Mua ngay

Balun 8MP

Balun 8MP

120.000 VNĐ

Mua ngay

Dây nối nguồn

Dây nối nguồn

20.000 VNĐ

Mua ngay

Jack BNC

Jack BNC

15.000 VNĐ

Mua ngay

Hộp đựng nguồn camera

Hộp đựng nguồn camera

35.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Tenda 5E

Đầu mạng RJ45 Tenda 5E

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Tenda 6E

Đầu mạng RJ45 Tenda 6E

5.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Ensoho C5

Đầu mạng RJ45 Ensoho C5

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Golden Link

Đầu mạng RJ45 Golden Link

4.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Dintek

Đầu mạng RJ45 Dintek

5.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu nối LAN (1 ->1)

Đầu nối LAN (1 ->1)

10.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn CAMERA 12V-2A (Huntkey)

Nguồn CAMERA 12V-2A (Huntkey)

120.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn CMR 12V-2A (DVE)

Nguồn CMR 12V-2A (DVE)

150.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn tổng CMR 12V - 10A

Nguồn tổng CMR 12V - 10A

350.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn tổng CMR 12V - 15A

Nguồn tổng CMR 12V - 15A

460.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn tổng CMR 12V - 20A

Nguồn tổng CMR 12V - 20A

620.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn tổng CMR 12V - 30A

Nguồn tổng CMR 12V - 30A

800.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn CMR 12V-1A (DVE)

Nguồn CMR 12V-1A (DVE)

130.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...