Ổ Cứng & USB

Ổ Cứng & USB

USB Kingston 32Gb 3.0 (DT100 G3)

USB Kingston 32Gb 3.0 (DT100 G3)

150.000 VNĐ

Mua ngay

USB SanDisk 64GB (3.0)

USB SanDisk 64GB (3.0)

229.000 VNĐ

Mua ngay

USB SanDisk 64GB (2.0)

USB SanDisk 64GB (2.0)

199.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ cứng HDD 250GB Western (Blue)

Ổ cứng HDD 250GB Western (Blue)

299.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ cứng HDD 1TB Western (Blue)

Ổ cứng HDD 1TB Western (Blue)

1.100.000 VNĐ

Mua ngay

SSD 120GB Hikstorage C100

SSD 120GB Hikstorage C100

559.000 VNĐ

Mua ngay

SSD 240GB WD GREEN (WDS240G2G0A)

SSD 240GB WD GREEN (WDS240G2G0A)

1.215.000 VNĐ

Mua ngay

SSD M2 120GB WD GREEN (WDS120G2G0B)

SSD M2 120GB WD GREEN (WDS120G2G0B)

930.000 VNĐ

Mua ngay

SSD M2 240GB WD GREEN (WDS240G2G0B)

SSD M2 240GB WD GREEN (WDS240G2G0B)

1.215.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ cứng SSD EEKOO 128GB (Black)

Ổ cứng SSD EEKOO 128GB (Black)

469.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ cứng SSD 120GB HIKVISION HS-SSD-Minder(S)

Ổ cứng SSD 120GB HIKVISION HS-SSD-Minder(S)

550.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ cứng SSD Hikvision HS-SSD-Desire(S) 128GB

Ổ cứng SSD Hikvision HS-SSD-Desire(S) 128GB

550.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...