Xử Lý Khiếu Nại

Xử Lý Khiếu Nại

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

- Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vấn đề khiếu nại vượt quá khả năng giải quyết của hai bên, vụ việc trên sẽ được đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

- Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VILOCOM

Địa chỉ: 257, Nguyễn Văn Thiệt, P3, TP Vĩnh Long

ĐT: (070) 6 26 27 28 - 626 5678  -  Fax: 3 829 789

 

Đang xử lý...