Nguồn, Jack & Phụ Kiện

Nguồn, Jack & Phụ Kiện

Balun 5MP

Balun 5MP

50.000 VNĐ

Mua ngay

Balun 8MP

Balun 8MP

110.000 VNĐ

Mua ngay

Dây nối nguồn

Dây nối nguồn

10.000 VNĐ

Mua ngay

Jack BNC

Jack BNC

11.000 VNĐ

Mua ngay

Hộp đựng nguồn camera

Hộp đựng nguồn camera

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Tenda 5E

Đầu mạng RJ45 Tenda 5E

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Ensoho C5

Đầu mạng RJ45 Ensoho C5

2.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu mạng RJ45 Golden Link

Đầu mạng RJ45 Golden Link

4.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu nối LAN (1 ->1)

Đầu nối LAN (1 ->1)

12.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn tổng CMR 12V - 20A

Nguồn tổng CMR 12V - 20A

520.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...