Ổ Cứng & Thẻ Nhớ

Ổ Cứng & Thẻ Nhớ

Thẻ Nhớ Sandisk 64GB Ultra

Thẻ Nhớ Sandisk 64GB Ultra

143.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Seagate Skyhawk 500GB 5900rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Seagate Skyhawk 500GB 5900rpm Chuyên Camera

265.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Seagate Skyhawk 1TB 5900rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Seagate Skyhawk 1TB 5900rpm Chuyên Camera

1.053.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 1TB 5400RPM Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 1TB 5400RPM Chuyên Camera

1.157.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 1TB 5700rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 1TB 5700rpm Chuyên Camera

1.027.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 2TB 5400rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 2TB 5400rpm Chuyên Camera

1.399.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Sandisk 32GB Ultra

Thẻ Nhớ Sandisk 32GB Ultra

89.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Sandisk 128GB Ultra

Thẻ Nhớ Sandisk 128GB Ultra

256.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Hikvision 64GB

Thẻ Nhớ Hikvision 64GB

89.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Kioxia 64GB

Thẻ Nhớ Kioxia 64GB

163.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 4TB 5400rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Toshiba S300 4TB 5400rpm Chuyên Camera

2.360.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 6TB 5640rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 6TB 5640rpm Chuyên Camera

4.420.000 VNĐ

Mua ngay

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 8TB 5400rpm Chuyên Camera

Ổ Cứng HDD Western Digital Purple 8TB 5400rpm Chuyên Camera

6.214.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ

Thẻ Nhớ Ezviz 64GB

89.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Patriot 64GB

Thẻ Nhớ Patriot 64GB

89.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Sandisk 256GB A1

Thẻ Nhớ Sandisk 256GB A1

531.000 VNĐ

Mua ngay

Thẻ Nhớ Kingston 64GB

Thẻ Nhớ Kingston 64GB

89.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...