Thiết Bị Mạng RUIJIE

Thiết Bị Mạng Ruijie

Access Point Ruijie RG-AP110-L Âm Tường Tốc Độ 300Mbps

Access Point Ruijie RG-AP110-L Âm Tường Tốc Độ 300Mbps

730.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Cấp Nguồn PoE Ruijie RG-E-120 (GE) 1 Cổng Giagabit

Bộ Cấp Nguồn PoE Ruijie RG-E-120 (GE) 1 Cổng Giagabit

475.000 VNĐ

Mua ngay

Module Quang Single Mode SFP Ruijie MINI-GBIC-LX-SM1310 Khoảng Cách 10Km

Module Quang Single Mode SFP Ruijie MINI-GBIC-LX-SM1310 Khoảng Cách 10Km

2.250.000 VNĐ

Mua ngay

Module QuangSFP Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850 Khoảng Cách 550m

Module Quang Multi Mode SFP Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850 Khoảng Cách 550m

686.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-AP720-L Gắn Trần Băng Tần Kép AC1200

Access Point Ruijie RG-AP720-L Gắn Trần Băng Tần Kép AC1200

2.340.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point RUIJIE RG-AP710  Gắn Tường Băng Tần Kép AC1200

Access Point RUIJIE RG-AP710 Gắn Tường Băng Tần Kép AC1200

1.768.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-AP210-L Gắn Trần Tốc Độ 300Mbps

Access Point Ruijie RG-AP210-L Gắn Trần Tốc Độ 300Mbps

1.000.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP840-I 3 Băng Tần AX3000

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP840-I 3 Băng Tần AX3000

16.711.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP820-L (V3) Gắn Trần AX3000

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP820-L (V3) Gắn Trần AX3000

3.430.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-RAP2200(E) Gắn Trần Băng Tần Kép AC1300

Access Point Ruijie RG-RAP2200(E) Gắn Trần Băng Tần Kép AC1300

1.456.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-RAP1200(F) Âm Tường Băng Tần Kép AC1300

Access Point Ruijie RG-RAP1200(F) Âm Tường Băng Tần Kép AC1300

1.049.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-RAP2200(F) Gắn Trần Băng Tần Kép AC1300

Access Point Ruijie RG-RAP2200(F) Gắn Trần Băng Tần Kép AC1300

1.125.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-AP630 (IDA2) Ngoài Trời Băng Tần Kép

Access Point Ruijie RG-AP630 (IDA2) Ngoài Trời Băng Tần Kép

26.716.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-EAP602 Ngoài Trời Băng Tần Kép AC1200

Access Point Ruijie RG-EAP602 Ngoài Trời Băng Tần Kép AC1200

3.770.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Quản Lý Tập Trung Wifi RUIJIE RG-WS6008

Bộ Quản Lý Tập Trung Wifi RUIJIE RG-WS6008

60.693.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H 8 Cổng PoE Gigabit & 2 cổng 1000M SFP

Switch Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H 8 Cổng PoE Gigabit & 2 cổng 1000M SFP

13.437.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H 24 Cổng Gigabit & 4 cổng 1000M SFP

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H 24 Cổng Gigabit & 4 cổng 1000M SFP

28.459.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H 24 Cổng Gigabit

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H 24 Cổng Gigabit

13.886.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP 24 Cổng Gigabit & 4 cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP 24 Cổng Gigabit & 4 cổng SFP

11.695.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

21.700.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

16.552.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

30.412.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES205GC-P 5 Cổng Giabit Với 4 Cổng PoE

Switch Ruijie RG-ES205GC-P 5 Cổng Giabit Với 4 Cổng PoE

570.000 VNĐ

Mua ngay

Switch PoE Ruijie RG-ES209GC-P 9 Cổng Giagabit Với 8 Cổng PoE

Switch PoE Ruijie RG-ES209GC-P 9 Cổng Giagabit Với 8 Cổng PoE

2.210.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Poe Ruijie RG-ES218GC-P 18 Cổng Gigabit Với 16 Cổng PoE

Switch Poe Ruijie RG-ES218GC-P 18 Cổng Gigabit Với 16 Cổng PoE

5.300.000 VNĐ

Mua ngay

Switch PoE Ruijie RG-ES226GC-P 24 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

Switch PoE Ruijie RG-ES226GC-P 24 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

12.962.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES216GC 16 Cổng Gigabit Chống Sét 6KV

Switch Ruijie RG-ES216GC 16 Cổng Gigabit Chống Sét 6KV

4.408.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES224GC 24 Cổng Gigabit Chống Sét 6KV

Switch Ruijie RG-ES224GC 24 Cổng Gigabit Chống Sét 6KV

5.860.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

8.632.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

5.042.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

15.470.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

6.837.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

28.221.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS 24 Cổng Gigabit 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS 24 Cổng Gigabit 4 Cổng SFP

14.757.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24 Cổng Quang & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24 Cổng Quang & 4 Cổng SFP

22.915.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

48.866.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

26.030.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S1808G 8 Cổng Giagabit Chống Sét 4KV

Switch Ruijie RG-S1808G 8 Cổng Giagabit Chống Sét 4KV

945.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES05 Để Bàn 5 Cổng 10/100Mbps

Switch Ruijie RG-ES05 Để Bàn 5 Cổng 10/100Mbps

215.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES08 8 Cổng Tốc Độ 10/100Mbps

Switch Ruijie RG-ES08 8 Cổng Tốc Độ 10/100Mbps

254.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES105D 5 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES105D 5 Cổng Gigabit

610.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES108GD 8 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES108GD 8 Cổng Gigabit

605.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES126S-LP 24 Cổng PoE 2 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES126S-LP 24 Cổng PoE 2 Cổng Gigabit

3.562.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES126G-LP-L 24 Cổng PoE Chống Sét 4KV

Switch Ruijie RG-ES126G-LP-L 24 Cổng PoE Chống Sét 4KV

10.428.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Điều Khiển Trung Tâm Ruijie RG-EG3230 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

Bộ Điều Khiển Trung Tâm Ruijie RG-EG3230 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

25.502.000 VNĐ

Mua ngay

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG2100-P V2 8 Cổng Gigabit Với 7 Cổng PoE

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG2100-P V2 8 Cổng Gigabit Với 7 Cổng PoE

4.745.000 VNĐ

Mua ngay

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG105G V2 5 Cổng Giabit Với 4 Cổng PoE

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG105G V2 5 Cổng Giabit Với 4 Cổng PoE

1.780.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Điều Khiển Cloud Ruijie RG-EG105G-P 5 Cổng Gigabit

Bộ Điều Khiển Cloud Ruijie RG-EG105G-P 5 Cổng Gigabit

4.065.000 VNĐ

Mua ngay

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG210G-P 10 Cổng Giagabit với 8 Cổng PoE

Router Cân Bằng Tải Ruijie RG-EG210G-P 10 Cổng Giagabit với 8 Cổng PoE

3.235.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Ruijie RG-EW1200 Băng Tần Kép AC1200

Router Wifi Ruijie RG-EW1200 Băng Tần Kép AC1200

585.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Ruijie RG-EW1200G Pro Băng Tần Kép 1267Mbps

Router Wifi Ruijie RG-EW1200G Pro Băng Tần Kép 1267Mbps

897.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES05G Để Bàn 5 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES05G Để Bàn 5 Cổng Gigabit

610.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES08G Để Bàn 8 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES08G Để Bàn 8 Cổng Gigabit

487.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES108D 8 Cổng Tốc Độ 10/100Mbps

Switch Ruijie RG-ES108D 8 Cổng Tốc Độ 10/100Mbps

605.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES105GD 5 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES105GD 5 Cổng Gigabit

497.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES116G 16 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-ES116G 16 Cổng Gigabit

1.470.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES124GD 24 Cổng Giagabit

Switch Ruijie RG-ES124GD 24 Cổng Giagabit

3.368.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-ES110D-P 8 Cổng PoE 10*100Mbps

Switch Ruijie RG-ES110D-P 8 Cổng PoE 10*100Mbps

2.428.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị chuyển mạch Switch RUIJIE RG-ES206GC-P Hàng chính hãng

Switch Ruijie RG-ES206GC-P4 Cổng Poe

2.555.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 6 Ruijie RG-RAP2260(G) Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800

Router Wifi 6 Ruijie RG-RAP2260(G) Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800

2.509.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-RAP2260 (E) Băng Tần Kép AC1800

Access Point Ruijie RG-RAP2260 (E) Băng Tần Kép AC1800

8.685.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Ruijie RG-RAP1200(P) Gằn Tường Băng Tần Kép

Access Point Ruijie RG-RAP1200(P) Gằn Tường Băng Tần Kép

4.620.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-RAP6260(G) Chống Sét 6KV 512 User

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-RAP6260(G) Chống Sét 6KV 512 User

10.137.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Wifi Bắn Điểm Ruijie Reyee RG-EST350 Chống Sét 4KV

Bộ Wifi Bắn Điểm Ruijie Reyee RG-EST350 Chống Sét 4KV

6.362.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Wifi Bắn Điểm Ruijie Reyee RG-EST310 Chống Sét 4KV

Bộ Wifi Bắn Điểm Ruijie Reyee RG-EST310 Chống Sét 4KV

6.388.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Ruijie RG-EG105GW Tính Hợp Smart Gateway Băng Tần Kép

Router Wifi Ruijie RG-EG105GW Tính Hợp Smart Gateway Băng Tần Kép

4.804.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 6 Ruijie RG-EW3200GX Pro Băng Tần Kép 3200M

Router Wifi 6 Ruijie RG-EW3200GX Pro Băng Tần Kép 3200M

3.748.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 6 Ruijie RG-EW1800GX Pro 3 Băng Tần Gigabit

Router Wifi 6 Ruijie RG-EW1800GX Pro 3 Băng Tần Gigabit

1.440.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Wifi Ruijie RG-AP100-MNT Gắn Tường Tốc Độ 300Mbps

Access Point Wifi Ruijie RG-AP100-MNT Gắn Tường Tốc Độ 300Mbps

1.063.000 VNĐ

Mua ngay

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP680 (CD) Ngoài Trời Băng Tần Kép

Access Point Wifi 6 Ruijie RG-AP680 (CD) Ngoài Trời Băng Tần Kép

13.675.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Điều Khiển Wifi Ruijie RG-WS6108 - 10000 User

Bộ Điều Khiển Wifi Ruijie RG-WS6108 - 10000 User

121.413.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ Điều Khiển Wifi Ruijie RG-WS6816 - 80000 User

Bộ Điều Khiển Wifi Ruijie RG-WS6816 - 80000 User

303.600.000 VNĐ

Mua ngay

 Bộ Chuyển Mạch Data Center Ruijie RG-S6120-20XS4VS2QXS

Bộ Chuyển Mạch Data Center Ruijie RG-S6120-20XS4VS2QXS

68.323.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H 28 Cổng Gigabit

Switch Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H 28 Cổng Gigabit

78.408.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

90.024.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H 28 Cổng 1G SFP

Switch Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H 28 Cổng 1G SFP

84.216.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

101.640.000 VNĐ

Mua ngay

Module Nguồn Ruijie RG-PA70I Hàng Chính Hãng

Module Nguồn Ruijie RG-PA70I Hàng Chính Hãng

5.227.000 VNĐ

Mua ngay

Module Nguồn Ruijie RG-PD70I 70W

Module Nguồn Ruijie RG-PD70I 70W

5.808.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E 48 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

34.267.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 24 cổng RUIJIE RG-S2910C-24GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

Switch 24 cổng RUIJIE RG-S2910C-24GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

33.396.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 48 cổng RUIJIE RG-S2910C-48GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

Switch 48 cổng RUIJIE RG-S2910C-48GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

58.053.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 10 cổng RUIJIE RG-S2910-10GT2SFP-P-E Hàng chính hãng

Switch 10 cổng RUIJIE RG-S2910-10GT2SFP-P-E Hàng chính hãng

16.156.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H Hàng chính hãng

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H Hàng chính hãng

43.533.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H 24 Cổng Gigabit & 4 Cổng SFP

31.072.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-UP-H 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

Switch Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-UP-H 8 Cổng Gigabit & 2 Cổng SFP

28.168.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y Hàng chính hãng

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y Hàng chính hãng

3.933.000 VNĐ

Mua ngay

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

7.867.000 VNĐ

Mua ngay

Tưởng Lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

Tưởng Lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

12.936.000 VNĐ

Mua ngay

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

39.600.000 VNĐ

Mua ngay

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

47.520.000 VNĐ

Mua ngay

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

Tường Lửa Ruijie RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y Hàng Chính Hãng

208.560.000 VNĐ

Mua ngay

Module Quang SFP Ruijie XG-SFP-SR-MM850 Khoảng Cách 300m

Module Quang SFP Ruijie XG-SFP-SR-MM850 Khoảng Cách 300m

2.323.000 VNĐ

Mua ngay

Cáp Quang SFP Ruijie XG-SFP-AOC1M Dài 1 Mét

Cáp Quang SFP Ruijie XG-SFP-AOC1M Dài 1 Mét

4.039.000 VNĐ

Mua ngay

Cáp Quang SFP Ruijie XG-SFP-AOC3M Dài 3 Mét

Cáp Quang SFP Ruijie XG-SFP-AOC3M Dài 3 Mét

4.910.000 VNĐ

Mua ngay

Module Quang SFP Ruijie XG-SFP-LR-SM1310 Khoảng Cách 10Km

Module Quang SFP Ruijie XG-SFP-LR-SM1310 Khoảng Cách 10Km

3.933.000 VNĐ

Mua ngay

1/212>>

 

Đang xử lý...