Thiết Bị Mạng RUIJIE

Thiết Bị Mạng RUIJIE

Thiết bị phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP110-L Hàng chính hãng

Thiết bị phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP110-L Hàng chính hãng

1.367.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-120(GE) Hàng chính hãng

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-120(GE) Hàng chính hãng

697.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP720-L Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP720-L Hàng chính hãng

5.148.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP710 Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP710 Hàng chính hãng

4.224.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP210-L Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP210-L Hàng chính hãng

1.320.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP840-I Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP840-I Hàng chính hãng

16.711.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP820-L (V2) Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-AP820-L (V2) Hàng chính hãng

6.045.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-RAP2200 (E)

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-RAP2200 (E)

1.600.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TƯỜNG RUIJIE RG-RAP1200(F) Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TƯỜNG RUIJIE RG-RAP1200(F) Hàng chính hãng

1.713.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-RAP2200(F) Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI TRONG NHÀ- GẮN TRẦN RUIJIE RG-RAP2200(F) Hàng chính hãng

2.294.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI GẮN NGOÀI TRỜI RUIJIE RG-AP630 (IDA2) Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI GẮN NGOÀI TRỜI RUIJIE RG-AP630 (IDA2) Hàng chính hãng

26.716.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ PHÁT WIFI GẮN NGOÀI TRỜI RUIJIE RG-EAP602 Hàng chính hãng

BỘ PHÁT WIFI GẮN NGOÀI TRỜI RUIJIE RG-EAP602 Hàng chính hãng

6.943.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHÁT WIFI RUIJIE RG-WS6008 Hàng chính hãng

BỘ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHÁT WIFI RUIJIE RG-WS6008 Hàng chính hãng

60.693.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-10GT2SFP-P-H Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-10GT2SFP-P-H Hàng chính hãng

13.437.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Hàng chính hãng

28.459.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-H Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-H Hàng chính hãng

13.886.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP Hàng chính hãng

11.695.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP Hàng chính hãng

21.700.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS Hàng chính hãng

16.552.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS Hàng chính hãng

30.412.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES205GC-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES205GC-P Hàng chính hãng

2.352.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES209GC-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES209GC-P Hàng chính hãng

4.329.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES218GC-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES218GC-P Hàng chính hãng

9.081.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES226GC-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES226GC-P Hàng chính hãng

12.962.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES216GC Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES216GC Hàng chính hãng

4.408.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES224GC Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES224GC Hàng chính hãng

5.860.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P Hàng chính hãng

8.632.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP Hàng chính hãng

5.042.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP-P Hàng chính hãng

15.470.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP Hàng chính hãng

6.837.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS-P Hàng chính hãng

28.221.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS Hàng chính hãng

14.757.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS Hàng chính hãng

22.915.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS-P Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS-P Hàng chính hãng

48.866.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS Hàng chính hãng

26.030.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-S1808G

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-S1808G

1.900.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES05 Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES05 Hàng chính hãng

258.746 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES08 Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES08 Hàng chính hãng

308.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES105D Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES105D Hàng chính hãng

610.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES108GD Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES108GD Hàng chính hãng

1.090.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES126G-LP-L hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES126G-LP-L hàng chính hãng

10.428.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES109G-LP-L HÀNG CHÍNH HÃNG

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES109G-LP-L HÀNG CHÍNH HÃNG

3.352.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Smart Gateway Ruijie Gateway RG-EG3250 Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Smart Gateway Ruijie Gateway RG-EG3250 Hàng chính hãng

45.513.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Smart Gateway RUIJIE RG-EG3230 Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Smart Gateway RUIJIE RG-EG3230 Hàng chính hãng

25.502.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Smart Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Smart Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 Hàng chính hãng

7.867.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG105G Hàng chính hãng

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG105G Hàng chính hãng

3.141.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG105G-P Hàng chính hãng

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG105G-P Hàng chính hãng

4.065.000 VNĐ

Mua ngay

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG210G-P Hàng chính hãng

BỘ ROUTER WIFI VÀ ROUTER POE RUIJIE RG-EG210G-P Hàng chính hãng

6.045.000 VNĐ

Mua ngay

THIẾT BỊ MẠNG RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310 Hàng chính hãng

THIẾT BỊ MẠNG RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310 Hàng chính hãng

1.422.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ phát wifi Ruijie RG-EW1200 hàng chính hãng

Bộ phát wifi Ruijie RG-EW1200 hàng chính hãng

1.003.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ phát wifi Ruijie RG-EW1200G Pro HÀNG CHÍNH HÃNG

Bộ phát wifi Ruijie RG-EW1200G Pro HÀNG CHÍNH HÃNG

1.504.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES05G Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES05G Hàng chính hãng

610.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES08G Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES08G Hàng chính hãng

880.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES108D Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES108D Hàng chính hãng

715.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES105GD Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES105GD Hàng chính hãng

872.000 VNĐ

Mua ngay

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES116G Hàng chính hãng

SWITCH CHUYÊN DỤNG RUIJIE RG-ES116G Hàng chính hãng

2.112.000 VNĐ

Mua ngay

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH Switch RUIJIE RG-ES124GD Hàng chính hãng

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH Switch RUIJIE RG-ES124GD Hàng chính hãng

3.368.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị chuyển mạch Switch RUIJIE RG-ES110D-P hàng chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch RUIJIE RG-ES110D-P hàng chính hãng

2.428.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị chuyển mạch Switch RUIJIE RG-ES206GC-P Hàng chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch RUIJIE RG-ES206GC-P Hàng chính hãng

2.555.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-RAP2260(G) Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-RAP2260(G) Hàng chính hãng

5.491.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-RAP2260 (E) Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-RAP2260 (E) Hàng chính hãng

8.685.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-RAP2200(E) Hàng chính hãng

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-RAP2200(E) Hàng chính hãng

3.168.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-RAP1200(P) Hàng chính hãng

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-RAP1200(P) Hàng chính hãng

4.620.000 VNĐ

Mua ngay

Bộ phát không dây ngoài trời Wifi 6 Ruijie RG-RAP6260(G) Hàng chính hãng

Bộ phát không dây ngoài trời Wifi 6 Ruijie RG-RAP6260(G) Hàng chính hãng

10.137.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi Ruijie Reyee RG-EST350 Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi Ruijie Reyee RG-EST350 Hàng chính hãng

6.362.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi Ruijie Reyee RG-EST310  Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi Ruijie Reyee RG-EST310 Hàng chính hãng

6.388.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB Switch RUIJIE REYEE RG-EG105G V2 Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB Switch RUIJIE REYEE RG-EG105G V2 Hàng chính hãng

3.194.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-EG105GW Hàng chính hãng

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-EG105GW Hàng chính hãng

4.804.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng phát wifi ROUTER RG-EW3200GX PRO Hàng chính hãng

Thiết bị mạng phát wifi ROUTER RG-EW3200GX PRO Hàng chính hãng

3.748.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-EW1800GX PRO Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi RUIJIE RG-EW1800GX PRO Hàng chính hãng

3.168.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-AP100-MNT Hàng chính hãng

Thiết bị mạng wifi Ruijie RG-AP100-MNT Hàng chính hãng

1.063.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng Wifi Ruijie RG-AP680 (CD) Hàng chính hãng

Thiết bị mạng Wifi Ruijie RG-AP680 (CD) Hàng chính hãng

13.675.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị điều khiển WIFI RUIJIE RG-WS6108 Hàng chính hãng

Thiết bị điều khiển WIFI RUIJIE RG-WS6108 Hàng chính hãng

121.413.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị điều khiển WIFI RUIJIE RG-WS6816 Hàng chính hãng

Thiết bị điều khiển WIFI RUIJIE RG-WS6816 Hàng chính hãng

303.600.000 VNĐ

Mua ngay

 Bộ chuyển mạch dành cho Data Center RUIJIE RG-S6120-20XS4VS2QXS Hàng chính hãng

Bộ chuyển mạch dành cho Data Center RUIJIE RG-S6120-20XS4VS2QXS Hàng chính hãng

68.323.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H Hàng chính hãng

78.408.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H Hàng chính hãng

90.024.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H Hàng chính hãng

84.216.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H Hàng chính hãng

101.640.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-PA70I Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-PA70I Hàng chính hãng

5.227.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-PD70I Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-PD70I Hàng chính hãng

5.808.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E Hàng chính hãng

34.267.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 24 cổng RUIJIE RG-S2910C-24GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

Switch 24 cổng RUIJIE RG-S2910C-24GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

33.396.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 48 cổng RUIJIE RG-S2910C-48GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

Switch 48 cổng RUIJIE RG-S2910C-48GT2XS-HP-E Hàng chính hãng

58.053.000 VNĐ

Mua ngay

Switch 10 cổng RUIJIE RG-S2910-10GT2SFP-P-E Hàng chính hãng

Switch 10 cổng RUIJIE RG-S2910-10GT2SFP-P-E Hàng chính hãng

16.156.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H Hàng chính hãng

Switch Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H Hàng chính hãng

43.533.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H Hàng chính hãng

31.072.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-UP-H Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-UP-H Hàng chính hãng

28.168.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y Hàng chính hãng

3.933.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y Hàng chính hãng

7.867.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y Hàng chính hãng

12.936.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB - SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y Hàng chính hãng

39.600.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y Hàng chính hãng

47.520.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y Hàng chính hãng

208.560.000 VNĐ

Mua ngay

Thiết bị mạng HUB Switch Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850  Hàng chính hãng

Thiết bị mạng HUB Switch Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850 Hàng chính hãng

1.277.000 VNĐ

Mua ngay

Module quang SFP RUIJIE XG-SFP-SR-MM850 Hàng chính hãng

Module quang SFP RUIJIE XG-SFP-SR-MM850 Hàng chính hãng

2.323.000 VNĐ

Mua ngay

1/212>>

 

Đang xử lý...