Thiết Bị Mạng TENDA

Thiết Bị Mạng Tenda

Router Wifi Tenda N301 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Router Wifi Tenda N301 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

297.000 VNĐ

Mua ngay

Kích Sóng Wifi Tenda A9 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Kích Sóng Wifi Tenda A9 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

273.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Tenda F3 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Router Wifi Tenda F3 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

299.000 VNĐ

Mua ngay

Wifi Mesh Tenda Nova MW3 ( 3Pack ) Băng Tần Kép AC1200

Wifi Mesh Tenda Nova MW3 ( 3Pack ) Băng Tần Kép AC1200

2.145.000 VNĐ

Mua ngay

USB Thu Wifi Tenda U1 Chuẩn N 300Mbps

USB Thu Wifi Tenda U1 Chuẩn N 300Mbps

234.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Tenda AC6 Băng Tần Kép AC1200

Router Wifi Tenda AC6 Băng Tần Kép AC1200

793.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Tenda F6 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Router Wifi Tenda F6 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

324.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 4G LTE Tenda 4G03 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Router Wifi 4G LTE Tenda 4G03 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

1.157.000 VNĐ

Mua ngay

USB Thu Wifi Tenda U9 Băng Tần Kép AC650

USB Thu Wifi Tenda U9 Băng Tần Kép AC650

260.000 VNĐ

Mua ngay

USB Thu Wifi Tenda U3 Chuẩn N 300Mbps

USB Thu Wifi Tenda U3 Chuẩn N 300Mbps

176.000 VNĐ

Mua ngay

USB Thu Wifi Tenda U2 Chuẩn N 150Mbps

USB Thu Wifi Tenda U2 Chuẩn N 150Mbps

169.000 VNĐ

Mua ngay

USB Thu Wifi Tenda U10 Băng Tần Kép AC650

USB Thu Wifi Tenda U10 Băng Tần Kép AC650

319.000 VNĐ

Mua ngay

Switch Tenda TEG1024D 24 Cổng Gigabit Chống Sét

Switch Tenda TEG1024D 24 Cổng Gigabit Chống Sét

1.573.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 6 Tenda TX2 Pro Băng Tần Kép AX1500

Router Wifi 6 Tenda TX2 Pro Băng Tần Kép AX1500

1.118.000 VNĐ

Mua ngay

CPE 2Km Tenda O2 5Ghz Ngoài Trời

CPE 2Km Tenda O2 5Ghz Ngoài Trời

1.000.000 VNĐ

Mua ngay

Wifi Mesh Tenda Nova MW6 ( 3 Pack ) Băng Tần Kép AC1200

Wifi Mesh Tenda Nova MW6 ( 3 Pack ) Băng Tần Kép AC1200

4.545.000 VNĐ

Mua ngay

Wifi Mesh Tenda Nova MW6 ( 2 Pack ) Băng Tần Kép AC1200

Wifi Mesh Tenda Nova MW6 ( 2 Pack ) Băng Tần Kép AC1200

3.120.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Tenda AC5 Băng Tần Kép AC1200

Router Wifi Tenda AC5 Băng Tần Kép AC1200

462.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi Tenda AC10 Cổng Gigabit Băng Tần Kép AC1200

Router Wifi Tenda AC10 Cổng Gigabit Băng Tần Kép AC1200

761.000 VNĐ

Mua ngay

Router Wifi 4G LTE Tenda 4G05 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

Router Wifi 4G LTE Tenda 4G05 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

1.000.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...