PSU - Nguồn Máy Tính

PSU - Nguồn Máy Tính

Nguồn máy tính Huntkey CP400H

Nguồn Máy Tính Huntkey CP400HP

513.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Xigmatek X-Power III 650 (600W)

Nguồn Máy Tính Xigmatek X-Power III 650 (600W)

936.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Xigmatek Thor T550 EN49554 82 Plus Bronze

Nguồn Máy Tính Xigmatek Thor T550 EN49554 82 Plus Bronze

1.144.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 350W

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 350W

429.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 400W

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 400W

495.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 450W

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 450W

533.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 550W

Nguồn Máy Tính Jetek Elite V2 550W

624.000 VNĐ

Mua ngay

Nguồn Máy Tính Jetek SWAT750V1 (750W) 80 Plus Bronze

Nguồn Máy Tính Jetek SWAT750V1 (750W) 80 Plus Bronze

1.612.000 VNĐ

Mua ngay

1/1

 

Đang xử lý...